About

I aim to integrate the practical aspects
of the seventh art into my academic research.
Please see below for more information.

Aspiro ad integrare gli aspetti pratici della
settima arte nella mia ricerca academica.
Per più informazioni, si veda qui sotto.

Mijn werkmethode is een zoektocht naar
de integratie van de praktische aspecten
van de zevende kunst in mijn onderzoek.
Hieronder vindt u meer informatie.

WWW:
University of Amsterdam website
University of Warwick website
Academia
ORCID
Instagram
Twitter

Following this link, you can read my PhD dissertation.

Research
Cinematography
Translation
PhD in Italian Film Studies (University of Warwick)
MA in Comparative Literature (Catholic University of Leuven)
MA in Art History (University of Amsterdam, New York University)
BA in Italian Studies (University of Amsterdam, University of Roma Tre)
BA in Art History (University of Amsterdam)
Research interests include: Film Studies, Postcolonial Theory, Italian Studies, Modern Languages, Translation Studies, Comedy Studies, Comparative Literature, Digital Humanities, Gender Theory
My CV can be downloaded here.
I am Lecturer in European Studies at the University of Amsterdam.

Ricerca
Cinematografia
Traduzione
Dottorato di ricerca
in Italianistica e Film Studies (Università di Warwick)
MA in Letteratura comparata (Università cattolica di Lovanio)
MA in Storida dell’arte (Università di Amsterdam, Università di New York [NYU])
BA in Italianistica (Università di Amsterdam, Università degli studi Roma Tre)
BA in Storia dell’arte (Università di Amsterdam)
Interessi di ricerca: Film studies, Studi postcoloniali, Italianistica, Lingue moderne, Scienza della traduzione, Studi della commedia, Letteratura comparata, Digital Humanities, Studi di genere
Per il mio curriculum (in inglese), si veda questo documento.
Insegno Studi Europei all’università di Amsterdam.

Onderzoek
Cinematografie
Vertaling
Gepromoveerd
in Italian Film Studies (University of Warwick)
MA in Literatuurwetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven)
MA in Kunstgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam, New York University)
BA in Italiaanse Taal en Cultuur (Universiteit van Amsterdam, Universiteit Roma Tre)
BA in Kunstgeschiedenis (Universiteit van Amsterdam)
Onderzoeksinteresses: Film Studies, Postcoloniale Theorie, Italianistiek, Moderne Talen, Vertaling Studies, Comedy Studies, Literatuurwetenschappen, Digital Humanities, Gender Theorie
Mijn CV kunt u hier (in het Engels) downloaden.
Ik ben vaste docent bij Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Still Oggi, domani, dopodomani (1965), episode La moglie bionda (Luciano Salce)